Inscripcions: II Fòrum Rosa Virós
Nom*

Correu Electrònic*

Telèfon

Adreça

Ciutat

Empresa/Institució
A quina sessió/sessions assistireu? Totes
Dia 25 al matí
Dia 25 a la tarda
Dia 26 al matí

Necessitats especials:
Accessibilitat
NO
Llenguatge de signes
NO
En cas d'error, podeu enviar un mail amb les vostres dades a cesb@bcn.cat