Ajuntament de Barcelona

Cessió d'espais

 

El Convent de Sant Agustí ofereix els espais i les infraestructures de què disposa per donar sortida a les diferents activitats que vulguis fer, com seminaris, cursos, esdeveniments culturals, ja siguin propostes individuals o col·lectives, d'associacions o de grups, donant prioritat a aquelles propostes i peticions que provenen del mateix barri.

 

pdf Normativa i fitxa de cessió d'espais


Sala Calidoscopi

La sala Calidoscopi té una capacitat de 100 persones aproximadament. Amb una forma rectangular, aquesta sala es pot dividir en 4 espais independents mitjançant unes parets mòbils que permeten efectuar més d'un acte simultàniament. L'espai 1, a més, disposa d'un projector i una pantalla.

 

Sala Calidoscopi


Sala Noble

La sala Noble és un espai central del centre. Amb una forma rectangular de 13 x 7,5 m aproximadament, aquesta sala polivalent pot acollir diversos projectes i activitats de diversos formats, com poden ser concerts, obres de teatre, conferències, projeccions, etc.

 

Sala Noble


Sala d'actes

La sala d'actes del centre permet la realització de trobades, conferències o bé projeccions per a una capacitat aproximada de 70 - 80 persones.

 

Sala d'actes


Sales d'exposicions

El convent disposa de dues sales d'exposicions contínues que acullen propostes expositives tant d'artistes com de persones i entitats vinculades amb el territori. Aquests espais estan situats en indrets estratègics del centre ja que per aquests espais hi transita gran quantitat d'usuaris i visitants del centre.

 

Sales d'exposicions


Claustre

El claustre és un espai obert a l'aire lliure de 600 m². Amb una capacitat màxima de 600 seients, aquest espai es pot utilitzar per a diferents activitats, com obres de teatre, concerts o bé altres activitats de diferent format.

 

Claustre


Cessió d'espais per a assaig

El centre també posa al teu abast petits espais d'assaig per a grups reduïts o persones individuals.

 

pdf Normativa assaig