Arxiu Històric de la Ciutat.
- Hemeroteca. Buidat de premsa. -
Ompli els camps del següent formulari amb les paraules o frases que conegui dels documents que desitja localitzar.

La sintaxi per cercar en el camp data ha de ser aaaammdd on aaaa serà l'any a cercar, mm el mes i dd el dia. Per exemple: 19990104. Si vol cercar només per any utilitzi el símbol $ Per exemple 1999$ o bé 199901$ (gener de 1999)

Quan finalitzi premi el botó Cercar.

Autor:
Nom Publicació:
Data publicació:
Matèries