Xavier Trias

Barcelona en postguerra ens vol recordar que, a partir del 26 de gener de 1939, la nostra ciutat va ser l’escenari d’un episodi tràgic d’ocupació militar. L’espai idoni per imposar una victòria amarga i dolorosa. Aquesta vol ser una crònica precisa de la imposició d’aquells canvis sobtats.

Ocupats militarment, molts barcelonins i barcelonines van ser reprimits i mobilitzats a la força, mentre tot allò que van ser les seves referències polítiques, socials i culturals en els anys anteriors a la guerra s’esborraven de l’espai públic. La llengua catalana va desaparèixer dels carrers, dels rètols, dels diaris i les ràdios, de la vida pública.

Durant els cinc anys següents, Barcelona va ser reconstruïda només en aquells àmbits que interessaven al règim.

"Barcelona en postguerra" reflecteix, a partir dels documents de l’època conservats a l’Arxiu Municipal de Barcelona, aquesta llarga i dura situació a què va ser sotmesa la ciutat i els seus habitants.

Setanta-cinc anys després, fem un pas més per recuperar la memòria històrica de Barcelona, exercint el dret democràtic que té qualsevol poble a conèixer el seu passat i llegir-lo amb plena llibertat i sentit crític.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona