La cultura oficial de la Barcelona franquista

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Santa Llúcia, 1
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 20.30 h,
i dissabtes de 9 a 13 h excepte entre el 24 de juny i el 24 de desembre.

Com
s'hi va

EXPOSICIÓ:

La cultura oficial de
la Barcelona franquista

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Del 13 de maig al 31 d’octubre de 2013

Aquesta exposició vol posar de manifest la voluntat del primer ajuntament franquista de convertir Barcelona en un referent cultural, en sentit ampli, de l’Espanya de Franco, tant en el marc nacional com en l’internacional. Mitjançant un procés de depuració històrica, la corporació municipal impulsa un model cultural específic i singular, hereu de la Generalitat republicana, per a la ciutat. Paral·lelament, reprèn les activitats i els esdeveniments de les principals entitats culturals barcelonines, juntament amb el calendari festiu popular de la ciutat.