La ciutat després de la desfeta

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Bisbe Caçador, 4 baixos
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Com
s'hi va

EXPOSICIÓ:

La ciutat després de la desfeta

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Del 27 de maig del 2013 al 27 de gener de 2014

L’exposició mostra com el nou règim polític que posa fi a l’esperança democràtica de la República imposa un canvi en el model d’organització municipal a l’Ajuntament de Barcelona. Presenta també les prioritats de l’actuació del primer consistori municipal franquista per tal de restituir la vida quotidiana en una ciutat devastada per la Guerra Civil.