Barcelona Wifi

Què és Barcelona Wifi?

Barcelona WiFi és un servei ofert per l’Ajuntament de Barcelona que permet connectar-se a Internet a través de punts d’accés WiFi ubicats a l’interior de diversos equipaments municipals i en diversos punts de la via pública.

Barcelona WiFi es defineix com un servei que permet als usuaris la navegació simple per Internet i, a aquest efecte, es troba habilitat l’accés a continguts només a través d’un navegador web com ara Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, etcètera. Aquest servei també facilita a la ciutadania l’accés a la informació i als tràmits electrònics de l’Ajuntament. Amb el servei Barcelona WiFi, l’Ajuntament de Barcelona pretén fomentar l’accés a Internet per part dels ciutadans i facilitar la incorporació de la tecnologia a la vida quotidiana de la ciutadania.

Per accedir a Barcelona WiFi des de qualsevol dels punts d’accés que disposen del servei, l’únic requeriment és tenir un dispositiu (un ordinador portàtil, una PDA, un telèfon mòbil...) amb connexió WiFi. Podeu consultar amb més detall els requisits tècnics en el manual d'ús del servei.

Per accedir al servei s’han de complir les condicions generals d’utilització. L’incompliment de qualsevol de les previsions establertes a les condicions d’ús pot suposar la suspensió del servei Barcelona WiFi per als usuaris. Per començar a gaudir del servei, cal trobar-se dins l’abast de les antenes i introduir qualsevol adreça web, un cop s’hagi fet la connexió amb l’identificador de servei Barcelona WiFi.

Tipus de navegació disponibles

Un cop s’accedeix al portal de benvinguda del servei, s’ofereix la possibilitat d’accedir a:

Accés a internet

Permet una navegació per Internet, excepte per aquelles pàgines el contingut de les quals es considera èticament dubtós. Per tal de no alterar el mercat, d’acord amb la legislació vigent, la velocitat de connexió es troba limitada a 256 kbps.

Accés a informació de la ciutat

Agenda, guia, entre d'altres.

Els continguts d’aquest web estan subjectes a un llicència de Creative Commons si no s’indica el contrari.