Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Projecte Tractor Barcelona Garantia Social

Conferència 2017: Garantir la cobertura de les necessitats essencials

La Conferència s’emmarca en el projecte tractor Barcelona Garantia Social de l’Acord Ciutadà que pretén garantir a les persones o famílies de la ciutat la cobertura de les principals necessitats bàsiques o vitals en relació al dret a l’alimentació i a una temperatura adequada per al seu habitatge o accés als subministraments bàsics amb criteris de dignitat. Concretament:

 • 1. Garantir el dret a l’alimentació.
 • 2. Garantir l’accés als subministraments bàsics (energètics i hídrics).
 • 3. Garantir productes no alimentaris i serveis de primera necessitat.

El projecte tractor, a través del seu Grup d’Impuls i Seguiment (GIS) format per entitats i institucions de l’Acord que treballen en aquest àmbit, treballa per la concreció de projectes i accions compartides, a partir de la cooperació, la confiança i el coneixement mutu. La Conferència d’enguany esdevindrà un espai per presentar els diversos treballs elaborats pel GIS, focalitzant-se d’una manera especial en l’àmbit del dret a la alimentació.

Programa de la Conferència 2017.Inscripcions
imatge projectes tractorsProjecte tractor: Barcelona Garantia Social (objectius, membres i accions) L'Objectiu del projecte és garantir a les persones o famílies de la ciutat la cobertura de les principals necessitats bàsiques o vitals en relació al dret a l’alimentació i a una temperatura adequada per al seu habitatge o accés als subministraments bàsics amb criteris de dignitat.
[+] veure els detalls del projecte tractor

Referents de la Comissió Executiva

Referents municipals

 • Departament de Participació Social
 • IMSS Institut Municipal de Serveis Socials (Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona)

Membres

Accions realitzades

 • Constitució i firma del compromís del Grup d’Impuls i Seguiment del projecte.
 • Actualització del mapa de recursos per garantir el dret a l’alimentació a la ciutat de Barcelona.
 • Mapeig de recursos en l’àmbit del dret als subministraments bàsics, punt de distribució de roba i bancs de productes no alimentaris que operen a la ciutat de Barcelona.
 • Recull de recursos farmacèutics i sanitaris no coberts per la seguretat social.
 • Elaboració de mapes detallats dels punts de consum i distribució alimentària de la ciutat.
 • Entrevistes a agents clau de la ciutat per construir un model de ciutat que garanteixi la seguretat alimentària de la ciutadania.
 • Estudi del circuit actual per garantir el dret a l'alimentació a Barcelona.

Pla de treball 2017

 • Articulació del conjunt de recursos de la ciutat destinats a reduir la pobresa energètica.
 • Recull dels bancs de productes no alimentaris i els serveis i punts de distribució de productes i recursos farmacèutics i sanitaris no coberts per la seguretat social.
 • Treballar el tema del malbaratament alimentari, l’apoderament de les persones, el model de distribució i la problemática dels punts de distribució al carrer.
 • Preparació i impuls d’una Conferència del projecte tractor a inicis de 2017.
 • Desenvolupar una proposta de model o criteris per garantir la seguretat alimentària a la ciutat.