Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Femarec SCCL

AdreçaTorrent de l'Estadella, 46
08030 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Andreu
Telèfon932437272
Correu electrònicfemarec@femarec.cat
Adreça webwww.femarec.cat

DescripcióFemarec és un projecte d'iniciativa social, i per tant sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1991 i té com principal objectiu la integració social, laboral i cultural de persones excloses o en risc d'exclusió.

Aquest projecte s'inicia amb la voluntat de cercar fórmules de lluita contra l'exclusió, eficaces i sostenibles, que permetin aportar noves propostes contrastades d'integració social, laboral i cultural d'aquelles persones que es troben en situació de risc d'exclusió, amb l'objectiu d'assegurar una atenció de qualitat i sistematitzada en el sí de la nostra societat. El model de participació social en matèria de lluita contra l'exclusió que promou Femarec passa, doncs, per obtenir la màxima implicació de la societat civil, principalment del sector empresarial i del sector públic.
Naturalesa jurídicaAltres
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Infància i joventut
Persones amb discapacitat
Persones amb malaltia mental
Persones aturades
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Població en general
Altres
TemàticaCultura
Dependència
Educació
docència i formació
Esport
Gènere
Immigració
Lleure
Medi ambient
Salut
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Assistència psicosocial
Atenció diürna i centre de dia
Formació
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Altres
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Programes o projectes a destacarL’activitat de Femarec es forma dels següents programes:

Servei d’Orientació, Formació i Inserció Sociolaboral. Aquest és un servei que treballa per a la inserció social i laboral de col·lectius en risc d’exclusió social mitjançant un tractament personalitzat. És a dir, a través de l’exploració en profunditat de tots aquells aspectes relacionats amb els coneixements, les aptituds, les actituds, l’entorn, les necessitats i les aspiracions de cada individu, es dissenya conjuntament amb l’usuari el pla d’actuacions més apropiat per dur-lo cap a una inserció laboral estable i de qualitat.

El Centre Especial de Treball (CET) és un dispositiu especialitzat en la recollida selectiva i gestió de residus. Aquí treballen unes 140 persones amb discapacitat, possibilitant-los-hi així l’accés a una ocupació dignament remunerada i de qualitat que els permet assolir un alt grau d’autonomia personal.
Els 140 treballadors-usuaris del CET compten, a més a més, amb una Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP). Aquest servei té com objectiu atendre’ls, recolzar-los i capacitar-los social i laboralment. Dins d’aquest àmbit, s’inscriuen un seguit d’iniciatives socials i formatives que mereixen menció a part.

Aquestes són:

L’”Espai de les Famílies”, una acció de caire informatiu i de suport. És un punt de trobada entre les famílies dels usuaris del CET i els professionals de l’equip de l’USAP on es treballa de forma individual i grupal amb l’objectiu de facilitar l’intercanvi d’experiències, idees i perspectives de futur.

Els cursos de Formació Continuada, una eina indispensable de promoció i renovació laboral, a l’hora que fomenta l’autonomia laboral dels usuaris. Es tracta d’una àrea d’especial importància pel caràcter transitori, en alguns casos, del CET com a pas previ al treball en l'empresa ordinària.

El Teatre Social, un grup format per 50 usuaris i usuàries que els hi ofereix la possibilitat de desenvolupar totes les tasques necessàries per a la producció d’espectacles; des de la confecció i creació de vestuari, escenografia i atrezzo, fins a la interpretació damunt de l’escenari.

L’“Octopus Band”, que es tracta d’un grup de música format per uns cinc usuaris del CET que assagen setmanalment, són assessorats ocasionalment per un professional i actuen puntualment davant públic.

El “Futbol Social”, dos equips formats per uns 30 usuaris que entrenen dues vegades setmanalment i competeixen a la Lliga ACELL i a la Copa Catalunya. A més a més, diversos jugadors han estat seleccionats tant per la Selecció Catalana com per l’Espanyola.

El projecte “Tallers Ambientals”, una iniciativa adreçada a nens/es de primària que té per objectiu difondre, de la mà dels nostres usuaris, una sèrie de pautes de conducta favorables a la preservació del medi ambient i, alhora, donar a conèixer les tasques que desenvolupen al CET les persones amb discapacitat. Així, els nens/es poden comprovar com persones diferents estan capacitades per a desenvolupar una tasca professional i beneficiosa per a la comunitat i difondre coneixements i valors de rellevant interès.

El projecte “Parlem sense Paraules”, una iniciativa que pretén propiciar la creació d’un entorn familiar favorable, basat en la comunicació sensorial, amb l’objectiu fonamental d’aconseguir un acostament tant físic com psicològic i reforçar els lligams familiars i generar un clima de confiança i afectivitat. El projecte consta d’un taller de massatge comunicatiu i d’un de musicoteràpia.

El Centre de Dia de Salut Mental és un servei que presta assistència als usuaris de Femarec amb trastorn mental sever que precisen d’una atenció rehabilitadora psicosocial i comunitària, o que causen baixa laboral per crisis o recaigudes en la seva patologia.

Formació Continuada, un servei que aposta fermament per la formació dels treballadors, en especial d’aquells amb una baixa o mitjana qualificació professional, per tal d’ajudar-los a afrontar la crítica conjuntura econòmica actual fent-los més competitius en l’àmbit laboral on s’inscriuen o reorientant-los envers nou sectors.