Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Agència de Salut Pública de Barcelona
ASPB

AdreçaPl. Lesseps 1
08023 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteGràcia
Telèfon932384545
Correu electrònicdireccio@aspb.es
Adreça webwww.aspb.cat

DescripcióL'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) va començar a funcionar de forma operativa el dia 1 de gener de 2003. L'Agència és governada per la Junta de govern.

Per al seu funcionament, l'organigrama s'estructura en cinc grans branques de producció de serveis. L'Institut de Seguretat Alimentària (ISAL), el Laboratori, l'Institut de Serveis a la Comunitat, la Direcció de Vigilància Ambiental i l'Observatori de la Salut Pública. La seva activitat queda recollida en el catàleg de productes i serveis de l'ASPB. D'altra banda, la tecnoestructura s'agrupa en la Direcció de Recursos, la missió de la qual és donar suport a la Gerència i a les unitats productives.

Les nostres tasques són essencialment activitats de salut pública amb un grau molt elevat d'interacció amb els serveis assistencials. És el cas de les activitats de vigilància epidemiològica, que obliguen a una interrelació estreta amb els serveis mèdics per a la detecció de casos i per garantir-ne el control i l'eventual guariment (com les activitats de vigilància i control de la malaltia meningocòccica, de la tuberculosi...). També activitats que faciliten la integració d'accions preventives en la praxi assistencial (Pla de vacunació continuada, accions de suport a les accions d'educació sanitària i prevenció individual...). Finalment, el nostre sistema d'informació sanitària s'ha revelat com un element clau de suport a la planificació sanitària dels serveis sanitaris a la ciutat. D'altra banda, els serveis d'atenció a les drogodependències gestionats per l'Agència són part del dispositiu assistencial de la ciutat.

L'Agència de Salut Pública té encomanades les funcions de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, està present en totes les reunions on és convocada i l'Ajuntament necessita l'opinió o el dictamen dels seus serveis de salut pública. Els seus informes (l'informe de salut de la ciutat, els de drogues, o altres informes monogràfics) es presenten a la Comissió de Benestar Social i al Consell Plenari. Es treballa conjuntament amb els districtes i s'hi han definit contractes-programa en salut.
Naturalesa jurídicaAdministració pública
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Gent gran
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Població en general
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Drogodependències
Esport
Gènere
Immigració
Lleure
Medi ambient
Salut
Treball/ocupació
Activitat o serveiAssistència psicosocial
Participació
Promoció social i comunitària
Altres
Àmbit territorial d'actuacióBarcelona ciutat
Ciutat Vella
Eixample
Gràcia
Horta - Guinardó
Les Corts
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Sants - Montjuic
Sarrià - Sant Gervasi
Programes o projectes a destacarSistemes d'informació sanitària.
Vigilància i intervenció ambiental.
Atenció a les drogodependències.
Fauna urbana. Control de plagues.
Control de malalties. Vigilància epidemiològica i intervenció.
Prevenció i promoció de la salut.
Seguretat i higiene dels aliments.
Laboratori de salut pública.
Xarxes d'acció de l'ArcordXarxa pel suport a les famílies cuidadores
Xarxa pel dret a una alimentació adequada