• Coordinació general: Joaquim Borràs, Nuria Bosom, Montserrat Beltran, Jordi Serchs
  • Idea i realització: OVQ (Observatori de la Vida Quotidiana)
  • Comissaris: Andrés Antebi, Pablo González
  • Recerca i documentació: Andrés Antebi, Xavi Camino, Laia Gómez, Pablo González
  • Disseny i programació: Iskra Desenvolupament SCCL
  • Reproduccions fotogràfiques: Pep Parer i Jordi Calafell
  • Fotografia aèria “Miratges”: Jordi Todó
  • Càmera i edició “Testimonis”: Jose González Morandi
  • Assessorament tècnic: León Antebi, Montserrat Esteve, María Mena