Castellano

 

Exposició

Jacques Léonard. Barcelona gitana
2 juny 2011 - 14 gener 2012

Vídeo

         Publicació Jacques Léonard. Barcelona gitana

 

    ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA      Pl. Pons i Clerch, 2, 2n · 08003 Barcelona      93 256 34 20      arxiufotografic@bcn.cat      http://www.bcn.cat/arxiu