La VIII Mostra que presenta l’Arxiu Municipal Contemporani, reuneix una selecció de documents produïts i rebuts com a resultat de l'activitat d'organització i gestió de l'esdeveniment que ha impactat de manera més significativa, urbanística i mediàticament, la ciutat de Barcelona durant els darrers vint anys, la celebració dels Jocs Olímpics de 1992.

A través d'una petita selecció de documents dels fons del COOB'92, i de projectes i esbossos sobre infraestructures i equipaments, imatges inèdites dels fons llegat per Holding Olímpic S A i de les empreses que el formaven (Impusa, Holsa, Aomsa i Vosa), ens atrevim a presentar aquesta exposició com a celebració del vintè aniversari de la celebració de les Olimpíades de Barcelona, però especialment com a reconeixement del fet únic que l'Ajuntament de Barcelona aconseguís reunir tota la documentació mitjançant diferents convenis que es van materialitzar l'any 1993, el 1995 i finalment el 2007 amb la cessió definitiva dels fons documentals amb destí a l'Arxiu Municipal de Barcelona.

Amb la voluntat d'assegurar la preservació dels fons documentals així com impedir la seva disgregació i facilitar la consulta als investigadors i estudiosos del moviment olímpic en general i dels Jocs Olímpics de Barcelona en particular, i per difondre els fons entre les entitats i organismes organitzadors d'altres jocs olímpics o grans esdeveniments esportius i culturals.

Amb total més d'1 quilòmetre de documents i una cinquantena de planeres amb documents tècnics de gran format produïts des de l'any 1985 fins el 1993, més el fons fotogràfic amb destí a l'Arxiu Fotogràfic amb més de 100.000 imatges.