HOLSA SA

L’any 1989 l’administració de l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona acorden la constitució d’un holding d’empreses, com a instrument de col•laboració per impulsar els projectes de transformació urbanística de Barcelona, i amb l’objectiu de preparar el territori per a la celebració dels Jocs Olímpics de 1992. El mes de setembre de 1989, IMPU Jocs Olímpics 92 es transforma en societat anònima sota el nom d’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA), i amb la finalitat que l’Ajuntament de Barcelona pugui aportar les seves accions a HOLSA SA, juntament amb les d’AOMSA i VOSA.

L’objectiu d’IMPUSA consistia, bàsicament, en la gestió dels projectes de caràcter urbanístic localitzats a les àrees olímpiques de Barcelona (Montjuïc, Vall d’Hebron, Diagonal i Poblenou), la ronda de Dalt, la ronda de Litoral, ronda del Mig i les seves connexions amb la xarxa viària urbana, l’eix Meridiana-Glòries, els seus equipaments culturals i la connexió Aragó-Guipúscoa i l’Avinguda Prim.

L’Anella Olímpica de Montjuic SA (AOMSA), es va constituir el 10 de juliol de 1985 amb l’objecte d’executar la gestió de les obres de l’Anella Olímpica de la ciutat de Barcelona, que es va concretar en la construcció de la major part d’instal·lacions esportives que s’hi ubiquen. Va passar a formar part del Holding Olímpic HOLSA l’any 1989, i gestionà la construcció del nou Estadi Olímpic, el palau d’Esports Sant Jordi, la seu de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), el camp municipal de beisbol, les piscines Bernat Picornell, les pistes d’Aeromodelisme, el camp de hoquei Pa Negre, la pista d’escalfament d’atletisme, la urbanització general de l’Anella Olímpica i el Parc del Migdia.

A la vegada, Vila Olímpica SA (VOSA) s’havia constituït el 19 de desembre de 1986, amb la finalitat, no solament de construir la zona residencial dels atletes, sinó de recuperar per a la ciutat la zona ocupada, fins aleshores, per industries i tallers que impedien l’accés al mar. Es va integrar al Holding Olímpic l’octubre de 1989.

L’Arxiu Municipal Contemporani conserva el fons documental produït per aquest Holding d’empreses, en total 666 metres lineals de documents i 49 planeres, que abracen els anys 1985-1993

De tot aquest fons documental s’han seleccionat, per aquesta mostra, alguns projectes i esbossos inèdits sobre infraestructures i equipaments del fons llegat de Holsa.