Comitè Olímpic Organitzador Barcelona 92 SA (COOB’92)

La documentació resultant de l’acció de govern, gestió administrativa i de l’activitat del COOB’92, i dels diferents departaments en que es va estructurar organitzativament per resoldre les competències i funcions que li eren encomanades, es ingressada a l’Arxiu Municipal Contemporani, com a documents públics d’interès per a la història de la ciutat de Barcelona.

Els documents es troben estructurats en seccions que reflecteixen l’organització interna (Administració i Finances, Allotjament, Atenció a la família Olímpica, Conseller Delegat, Construcció, Comercial, Gabinet del conseller delegat (contractes i assessoria jurídica), Imatge i comunicació, Infraestructures, Informàtica, Logística esportiva, Logística, Alimentació, Organització de competicions, Oficina Olímpica, Operacions de premsa, Mitjans de comunicació, Paralímpics, Planificació i control, Recursos Humans, Relacions externes, Seguretat, Telecomunicacions, Unitats operatives, Voluntaris, Vil·les, i OCSA (Olimpíada cultural SA).

L’arxiu Municipal Contemporani conserva el fons documental produït per l’organització del COOB’92, en total 541,80 metres lineals de documents, que abracen els anys 1981-1993

De tot aquest fons documental s’han seleccionat, per aquesta mostra, alguns documents representatius de l’acció de govern i de l’administració, especialment dels actes programats d’inauguració i cloenda dels Jocs.