La preservació dels documents

     Els documents, testimoni viu del patrimoni històric i cultural de cada país, són considerats com a béns culturals quan son seleccionats pels seus valors i representació, a partir d'aquell moment,  més enllà de la seva propietat d'origen, passen a formar part del patrimoni universal.

     Lamentablement, molts arxius i altres institucions que custodien béns culturals compten amb recursos limitats  i les condicions en les quals romanen molts documents són, amb freqüència, la causa del seu ràpid deteriorament, i en molts casos, la pèrdua irrecuperable de fons documentals d'enorme valor cultural.

     Els documents pateixen el deteriorament diari relacionat amb factors molt diversos, entre aquests: l'acidesa, la composició del suport, la contaminació ambiental i biològica, les inadequades condicions de ventilació i il·luminació dels locals, les altes temperatures i humitat relativa, l'ús i abús dels documents, les guerres, els desastres naturals, les catàstrofes, etc.

Descarga el fullet informatiu de la mostra

 

 
más imágenes derecha