POLL DE LLIBRE / LEPISMA / PANEROLA
ALTRES INTEGRANTS
ROSEGADORS
CORCS
TÈRMITS

Els factors biològics

    Els agents biològics juguen un paper important en el deteriorament dels fons documentals. Apareixen en ambients favorables pel seu desenvolupament; la seva activitat biològica està directament relacionada amb el lloc d'ubicació dels dipòsits, amb els materials constituents dels documents, i també amb l'activitat humana dins dels dipòsits (freqüència d'arxiu i desarxiu, revisions, neteja, etc.).

     Els agents biològics més comuns són els rosegadors, els insectes i els microorganismes. Aquests agents poden arribar a provocar algun tipus d'alteració en els suports documentals, ja sigui de caràcter químic, mecànic o cromàtic.

Els rosegadors
     Utilitzen el paper i altres materials per construir els seus nius, on acostumen a dipositar orina i excrements. També poden arribar a rosegar el paper o algun altre tipus de suport, com la pell o el pergamí.

Els insectes
  Aquests agents ocasionen danys, fonamentalment, fisicomecànics i alteracions cromàtiques, als suports que infesten. Cada espècie produeix un tipus d'erosió biològica d'aspecte molt característic.
     Els insectes més comuns que ataquen al paper son: la panerola, el lepisma, el poll del llibre, la termita i els corcs.

 
Liposcelis (Poll de llibre) -Lepisma saccharina (peixet de plata) - Paneroles
A.Viu generalment sobre materials d'origen orgànic.S'alimenta de fongs i de restes d'insectes morts, així com de materials d'origen proteic, podent afectar els adhesius. B.Es pot considerar l'espècie més difosa que infesta els arxius. Viu en llocs humits i foscos. S'alimenta de materials que contenen midó, constituents del paper, teixits de cotó, a més d’adhesius i emulsions amb base proteica. Produeix erosions superficials irregulars en la documentació molt semblants a les de la panerola però de menor mida. C.Hi ha al voltant d'unes 2500 espècies de paneroles, insectes que es caracteritzen per tenir una gran resistència i que poden generar defenses contra insecticides i les condicions més adverses. Agraden llocs humits i foscos. Solen ocasionar danys superficials en documents i enquadernacions. DEF.Documents afectats per lepismes, paneroles i poll de llibre.Comencen per erosionar la superfície del paper arribant a travessar-lo moltes vegades. Crèdits fotogràfics: A: U.S. government Department of Agriculture Agricultural Research ServiceGrain Marketing and Production Research CenterPD-USDA-ARS-GMPRC. B: Zoel Forniés Matías. CDF: Pep Parer. E: U.S. government Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library (PHIL)PD-USGov-HHS-CDC
más imágenes derecha
Termes (Tèrmits)
A.Formen colònies organitzades on el nombre d'individus varia d'una espècia a l'altra, oscil·lant entre 1000 i un milió. Poden ocasionar grans danys en poc temps. Caven buits i galeries en materials d'origen vegetal preferentment humits i contaminats per microorganismes.

B.Galeries de trajectòries irregulars produïdes per tèrmits a la part inferior d’un llibre. Crèdits fotogràfics: A Scott Bauer U.S. government Department of Agriculture Agricultural Research ServiceGrain Marketing and Production Research CenterPD-USDA-ARS-GMPRC B: Zoel Forniés Matías.
 
Altres integrants
Lyctus bruneus (corc)
A.Aquesta espècie és freqüent en climes mediterranis, pertany a la família Lyctidae de l'ordre dels coleòpters, a una de les infestacions més freqüent i danyosa d'arxius i a biblioteques. El dany és causat gairebé exclusivament per les larves, les que fan buits de formes irregulars i galeries superficials. A les galeries formades es poden trobar excrements i restes orgàniques.

B.
Danys provocats per corcs. Túnels circulars espirals que s'estenen dels marges al centre dels volums. Orificis irregulars i de vegades buits profunds que contenen excrements polvoritzats. Crèdits fotogràfics: Pep Parer.
 
Altres integrants
Altres integrants de l´ecosistema d´un arxiu: escorpí, dragó, aranya
A.Escorpí atrapat en una trampa enganxosa per al monitoratge d'insectes.El escorpí es un artròpode aràcnid de grans pinces, és un caçador nocturn que sol alimentar-se d'aranyes i insectes. Subjectant la presa amb les pinces, utilitzen els quelícers per triturar-la i esquinçar els seus teixits, alhora que aboquen per la boca un fluid digestiu, permetent així que els enzims comencin a liquar i macerar l'aliment, ja que la digestió és realitzada parcialment fora del cos. Una vegada predigerit, l'escorpí ingereix aquest brou semilíquid.

B.
Dragó atrapat en una trampa enganxosa per al monitoratge d'insectes.Els dragons comuns són animals nocturns que s'alimenten principalment d'invertebrats: coleòpters, aràcnids, himenòpters, lepidòpters i laves d'insectes.

C.
Restes de l’exosquelet d'aranyes domèstiques mortes dins d'un lligall rosegat per ratolins. Les aranyes son artròpodes aràcnids caçadors que solen utilitzar verí per neutralitzar les seves víctimes, majorment, insectes i altres aràcnids de menor mida. Les aranyes sol poden alimentar-se de aliments fluids, predigerit externament: per a això obren la presa amb els seus quelícers i injecten enzims digestius que liqüen els teixits, els quals absorbeixen després fins a deixar sola la closca quitinosa o les restes no digeribles de la presa.
Crèdits fotogràfics: A: Pep Parer. BC: Zoel Forniés Matías.
 
Rosegadors
A.Rates i ratolins domèstics. Són capaços d'envair qualsevol tipus d'edificació; habiten ambients càlids, humits i foscos. Els danys que ocasionen estan relacionats amb la destrucció que provoquen als materials (com el paper) que utilitzen per construir els seus nius, a més de dipositar orina i excrements sobre els documents.

BCD.
Documents afectats per rosegadors. Roseguen el paper que després utilitzen per construir els seus nius, provocant perdudes irreparables. Crèdits fotogràfics: A:U.S.Government Department of Health and Human Services National Institutes of Health PD-USGOV-HHS-NIH BCD: Pep Parer.