8.- Mai escriure damunt dels documents i sota cap concepte escriure en el propi document. Crèdits fotogràfics: Pep Parer

10.-Si de forma accidental es produeix algun dany al document, cal fer-ho saber als tècnics de l'Arxiu. Crèdits fotogràfics: Pep Parer

5.- Manipular la documentació amb les mans lliures d'objectes.
Crèdits fotogràfics: Pep Parer

Decàleg per al bon ús de la documentació

1.- La consulta dels documents requereix assegurar que les mans siguin netes, i que no hi hagi begudes ni menjar prop d'ells.

2.- La taula i l'espai de consulta ha d'estar lliure d'elements que dificultin el bon repòs del document i la seva manipulació.

3.- És important mantenir la documentació sobre la taula de forma relaxada i utilitzar els faristols per consultar llibres.

4.- Evitar recolzar-se damunt del document, ni posar-hi cap objecte o estri damunt.

5.- Manipular la documentació amb les mans lliures d'objectes.

6.- Passar les pàgines sense humitejar-se els dits.

7.- La pressa és enemiga del bon ús del document. Cal tractar la documentació amb cura, sense forçar els suports o els plecs, demanant assistència en cas que sigui necessari.

8.- No escriure damunt dels documents i sota cap concepte escriure en el propi document.

9.- Retornar la documentació tal com l'han servit, cal mantenir l'ordre dels documents; mai introduir objectes o altres documents aliens entre les pàgines dels expedients o els llibres, i sota cap concepte no sostreure documents, ni parts d'aquests.

10.-Si de forma accidental es produeix algun dany al document, cal fer-ho saber als tècnics de l'Arxiu.

 

1.- La consulta dels documents requereix assegurar que les mans siguin netes, i que no hi hagi begudes ni menjar prop d'ells. Crèdits fotogràfics: Pep Parer

más imágenes derecha

3.- És important mantenir la documentació sobre la taula de forma relaxada i utilitzar els faristols per consultar llibres. Crèdits fotogràfics: Pep Parer

t

4.-Consultar la documentació sense recolzar-se damunt del document i evitar posar-hi cap objecte o estri damunt. Crèdits fotogràfics: Pep Parer

6.- Passar les pàgines sense humitejar-se els dits.
Crèdits fotogràfics: Pep Parer

7.- La pressa és enemiga del bon ús del document. Cal tractar la documentació amb cura, sense forçar els suports o els plecs, demanant assistència en cas que sigui necessari. Crèdits fotogràfics: Pep Parer

9.- Retornar la documentació tal com l'han servit, cal mantenir l'ordre dels documents; mai introduir objectes o altres documents aliens entre les pàgines dels expedients o els llibres, i sota cap concepte no sostreure documents, ni parts d'aquests. Crèdits fotogràfics: Pep Parer

2.- La taula i l'espai de consulta ha d'estar lliure d'elements que dificultin el bon repòs del document i la seva manipulació. Crèdits fotogràfics: Pep Parer