FOC INCENDIS
GUERRES I VIOLÈNCIA SOCIAL
INUNDACIONS

Catàstrofes

     Els esdeveniments catastròfics són importants factors deteriorants a tenir en compte a l'hora d'establir mesures preventives per a protegir els fons documentals. Encara que la freqüència del risc és mínima, quan succeeix acostuma a afectar una gran quantitat de documents i d'una forma irreversible en molts dels casos.
     
     Malgrat que sovint siguin inevitables, cal anticipar els problemes i prendre mesures preventives per tal de disminuir els danys o evitar-los.
     
     Saber què fer quan es presenta una emergència i comptar amb la provisió d'un protocol d'actuació i amb material de salvament , pot atenuar els danys.

Incendis

     És el resultat d'un fenomen de combustió, un fenomen complex d'oxidació, on tenen lloc simultàniament diferents reaccions químiques.

     Una de les característiques més importants és l'alliberament d'energia, que contribueix a l'augment de temperatura dels gasos de la reacció i de l'entorn on es produeix.

Inundacions

     L'aigua pot provocar la descomposició per hidròlisi, a més de propiciar la formació d'àcids, debilitament de l'aprest i reblaniment dels adhesius. Els documents s'ondulen i deformen; els llibres s'inflen i distorsionen; les tintes i els pigments es dissolen difuminant-se o arribant a desaparèixer.

     També pot afavorir el desenvolupament de microorganismes.

Altres causes

     Els arxius situats en zones susceptibles de sofrir terratrèmols precisaràn d'un programa arquitectònic de reforçament dels seus edificis i de normes especials per evitar els danys produïts pel foc i l'aigua.

     Les guerres o conflictes bèl·lics poden provocar la necessitat de planificar el trasllat dels fons documentals a llocs més segurs.

 
Foc - Incendis
A. Pèrdues documentals ocasionades per la calcinació del paper.

B.
Document calcinat on es pot veure encara l'escriptura en negatiu.

C.
Formula del procés de combustió. En el cas de la combustió del paper, les molècules orgàniques de la cel·lulosa serien el combustible i l'oxigeno el comburent. Amb una certa quantitat d'energia (calor), les molècules s'oxiden transformant-se en diòxid de carboni, vapor d'aigua i energia.

Crèdits fotogràfics: A:
Pep Parer. B: Zoel Forniés Matías
más imágenes derecha
Guerres i Violència Social
A. Març del 1870. Al crit de ¡Abaix les Quintes!, entre d’altres, els pobles de Gràcia, Sans i Sant Martí, es van revoltar contra l’abús de la dita “contribució de sang”.

B.Quadre estadístic on s'exposa els fons municipals afectats durant la guerra civil en tot el territori català.

CD. Fotografies de la documentació de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona durant la guerra civil. La documentació va ser traslladada per protegir-la dels bombardeigs. Instal·lació de la documentació al Monestir de Pedralbes. 1938.

Crèdits fotogràfics: A: Arxiu Municipal del Districte de GràciaAjuntament Barcelona B: CERDA, Julio, Los Archivos Municipales en la España Contemporánea, Trea ,  Gijón, 1997. CD: Arxiu Fotogràfic de BarcelonaAjuntament Barcelona
 
Inundacions
A. Esquema de la ruptura dels enllaços entre les molècules de cel·lulosa provocada per un excés d'humitat. Quan s'arriba a aquest punt el paper es desfà en polpa.

B.
Documents estesos en cordes a la intempèrie perquè s'assequin.

C.
Fotos de documents afectats per una inundació. Els documents a més d'acabar xops, es cobreixen de llot, molt difícil de retirar si s'asseca.

Crèdits fotogràfics: A: AA.VV., Los Desastres en Archivos y Bibliotecas : Urgencias de su Prevención y Tratamiento : VI Jornadas Archivísticas, del 9 al 11 de octubre de 2001 (La Rábida), Diputación Provincial de Huelva, 2003.
BC: Zoel Forniés Matías