Façana de l'Arxiu Municipal Administratiu vista des del pati de la Reial Acadèmia de Bones Lletres al carrer del Bisbe Caçador
L’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona és un centre al servei de l’administració municipal i de tots els ciutadans que custodia bona part de la documentació generada per l’Ajuntament de Barcelona des del primer terç del segle XIX fins a l’actualitat.
Els fons documentals conservats permeten conèixer, analitzar, estudiar i documentar tots aquells aspectes i assumptes en els quals l’Ajuntament de la ciutat intervé en exercici de les seves atribucions en la gestió i govern del territori municipal.
L’Arxiu té actualment dues seus: la seu central de l’Arxiu, situada al c/ Bisbe Caçador, 4, on es conserva bàsicament la documentació històrica i de conservació permanent, i el Dipòsit de Prearxivatge, situat al c/ Ciutat de Granada, 106, on es conserva bàsicament documentació administrativa o de conservació temporal.

AVÍS IMPORTANT:

A PARTIR DEL DIA 10 DE GENER DE 2011
La consulta a l’Arxiu Municipal Con- temporani (abans AMAB), s’efectuarà mitjançant el sistema de data i hora concertada prèviament.

Amb motiu d'una nova organització del servei de consulta, a partir del dia 10 de gener, cal demanar Cita Prèvia per a la consulta dels fons i documents de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

La sol·licitud de data i hora concertada s'haurà d'efectuar per escrit, mitjançant:

• Instància registrada en qualsevol oficina d’atenció al ciutadà o registre general.
• www.bcn.cat Atenció ciutadana/Infor- mació i consultes/Cultura.
• Correu-e: arxiucontemporani@bcn.cat.
• Correu ordinari (c/ Bisbe Caçador, 4, 08002-Barcelona).

La cita prèvia no garanteix la total seguretat de l'existència o conservació dels documents i/o informació que l'usuari/usuària cerca.

Informació de cita prèvia