Ayuntament de Barcelona Institut d'Educaci
Castellano | English
Imprimir | Contactar
Què és? Objectius Activitats Entitats

Els objectius del Consell de Coordinació Pedagògica


La coordinació d'entitats i institucions ciutadanes que ofereixen activitats educatives a les escoles vol contribuir a la tasca conjunta de l'educació de la ciutadania jove. La varietat d’activitats que ofereixen les entitats que formen part del Consell de Coordinació Pedagògica pot ser emprada per l’escola per avançar cap a una formació integral que inclogui la pluralitat de facetes, capacitats i habilitats del desenvolupament humà.

El Consell de Coordinació Pedagògica vol oferir a l'escola la major quantitat i diversitat possible de recursos educatius i culturals per tal d'optimitzar la ciutat com a agent educatiu i ampliar les possibilitats que els infants tenen d'aprendre. Alhora contribueix a donar el ressò adequat a esdeveniments educatius ocasionals, generats des d'aquestes entitats o sorgides del teixit social.

Una condició preliminar per a assolir aquests objectius és la creació de canals d'informació i difusió conformats segons les necessitats dels centres escolars i del professorat. També és necessària la creació d'instruments de coneixement de la xarxa d'equipaments, mitjans i institucions ciutadanes amb activitats o recursos educatius.

Amb el Consell de Coordinació Pedagògica es vol assegurar també la millora i ampliació constant de les propostes educatives que les institucions i entitats fan a l'escola, obrint nous espais i creant nous recursos educatius, i renovant i perfeccionant les propostes. La millora qualitativa de les activitats educatives que ofereixen les entitats, tant pel que fa a continguts com pel que fa a la metodologia, l’accessibilitat i la compensació de desigualtats, és un dels objectius del Consell de Coordinació Pedagògica. Una de les vies per aconseguir aquesta actualització i millora és la formació permanent del col•lectiu de professionals que gestionen, organitzen o desenvolupen les activitats educatives per a escolars.

Així mateix, el Consell de Coordinació Pedagògica vol promoure i millorar el coneixement mutu, el diàleg i el treball conjunt entre entitats ciutadanes i centres escolars, per tal d'avançar des d'un model d'oferta educativa externa a l'escola, limitada a la condició d'usuària, cap a un model de col·laboració.