Ayuntament de Barcelona Institut d'Educaci
Castellano | English
Imprimir | Contactar
Què és? Objectius Activitats Entitats

Les activitats del Consell de Coordinació Pedagògica


El Consell de Coordinació Pedagògica promou l’excel·lència educativa en les activitats i experiències escolars que ofereixen les entitats que en formen part. La voluntat de les entitats del Consell de Coordinació Pedagògica d'aconseguir eficàcia i eficiència en relació amb les seves finalitats educatives, porta a la necessitat d'establir uns paràmetres de qualitat i uns criteris per avaluar la planificació de les activitats educatives ofertes a les escoles, amb l’objectiu d'aconseguir que assoleixin uns alts nivells de qualitat. En diverses sessions del Consell de Coordinació Pedagògica s'han anat proposant criteris d'avaluació de la planificació de les activitats que es realitzen en el marc del Programa d’Activitats Escolars, com també mètodes per a l’establiment d’indicadors i d’instruments eficaços d’avaluació.

La millora qualitativa d’aquestes activitats requereix també la formació de les persones tècniques implicades. Les activitats de formació permanent destinades als professionals de les entitats del Consell de Coordinació Pedagògica es realitzen per mitjà de xerrades, presentacions d’instal·lacions i recursos educatius, jornades, seminaris i grups de treball.

Les activitats educatives de les entitats del Consell de Coordinació Pedagògica es publiquen cada curs escolar en el Programa d'Activitats Escolars, amb el qual es vol concretar la màxima informació possible respecte de l’oferta educativa d’entitats ciutadanes. Amb el Programa d'Activitats Escolars se sistematitza la descripció de les activitats per a facilitar al professorat la tasca d'escollir les més adequades a la seva planificació educativa. Cada curs s'ofereixen  més de 3000 activitats diferents que abasten tots el cicles educatius. Aquest nombre creix any rere any, però no es tracta d'un creixement lineal, ja que la variabilitat de les activitats que s’ofereixen cada curs escolar és prou considerable.

Les activitats que s'ofereixen cobreixen molts temes: música i arts escèniques, participació i cultura solidària, entorn natural i educació ambiental, cinema, arts plàstiques, educació per a la mobilitat, salut i prevenció de riscos, educació física, accés a la informació, empreses de serveis, mitjans de comunicació, serveis municipals, transport públic, coneixement històric, ciència i tecnologia, etc.

En aquest Programa, a més a més, es facilita la inscripció a les activitats, les formes de contacte previ entre l'escola i la institució, i l’accés als materials i la documentació relacionada. La consulta del Programa d'activitats escolars i l'accés al sistema d'inscripció o de sol·licitud de reserva a les activitats es pot fer per Internet. També es poden obtenir per Internet els materials i propostes didàctiques vinculats a les activi-tats que s’ofereixen.

El Consell de Coordinació Pedagògica també és un marc de col·laboració entre entitats per a la proposta de projectes i activitats colaboratives, per a la producció de materials i recursos, i per a l'avaluació i difusió d'activitats.

Des de l’any 2002 el Consell de Coordinació Pedagògica disposa d’un Estatut de funcionament on, entre d’altres coses, s’estableixen l’organització i el règim de reunions. El Consell de Coordinació Pedagògica es troba en sessions plenàries de representants de les entitats membres, en reunions dels diferents grups de treball que funcionen en el sí del Consell i en sessions obertes al col·lectiu docent i tècnics i tècniques d’educació. L’objectiu d’aquestes darreres es l’establiment d’un diàleg entre l’escola i les entitats ciutadanes per tal de millorar la col·laboració educativa.